Thursday, September 25, 2003

Kunnianpalautus käden taidoille?

Kuten Kokkarinen sanoi, on olemassa pätevä syy, miksi korkeakoulutusta arvostetaan.

Sillä saa töitä.

Kari Hämäläinen selvitti sellaisten nuorten työttömyyskokemuksia, jotka siirtyivät työelämään vähän ennen 90-luvun lamaa. Pelkän peruskoulun käyneistä 60% joutui laman aikana työttömiksi; korkeakoulutuksen saaneilla vastaava luku oli 7%.

"Mikäli nuori haluaa suojautua työttömyyden aiheuttamilta tulevan työuran haitoilta, hänen pitää hankkia korkea-asteen koultus."

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että keskiasteen koulutuksen saaneilla on kaksinkertainen työttömyysaste, ja peruskoulutuksen saaneilla kolminkertainen työttömyysaste. Luonnollisesti alojen väliset vaihtelut ovat suuria.

Pitää silti muistaa, että pelkän peruskoulutuksen saaneistakin 80% on töissä. Näiden joukossa lienee monta sellaista, joka on hankkinut ammattitaitonsa työelämässä; nykyään tämä lienee vaikeampaa kuin ennen.

Eli korkeakoulutettujen on aivan turha vinkua, miten lipastojen sisäänottomäärät pitäisi puolittaa, jotta heidän palkkansa nousisivat jenkkien tasolle.

No comments: