Sunday, October 26, 2003

Elämäntapa

Yleisesti ihmiset eivät koe, että heidän elämällään olisi jokin tietty tarkoitus. Tästä syystä on relevantimpaa tarkastella ihmisten elämäntapaa - sitä arkista, viikoittaista rutiinia, jota he pyörittävät, sekä juhlia, jotka tuon rutiinin katkaisevat.


Elämäntavasta voi erottaa 2 komponenttia:
1) Tiedonlähteet
2) Rutiinit
Muitakin komponetteja on.


1) Tiedonlähteet


Yleisimpiä tiedonlähteitä ovat sanomalehdet (joista mikä tahansa kertoo suurinpiirtein samat uutiset), aikakauslehdet, iltapäivälehdet, tietokirjat, blogit, uutisryhmät ja internetsivustot.
Tietolähteet voi lukitella luotettavuuden mukaan. Tällöin Economist ja tietokirjat ovat luotettavia, blogit ja iltapäivälehdet eivät.
Toinen akseli on yleisyys (human interest) vastaan spesialisoituminen erityisalalle.
Tietolähteet vaikuttavat siihen, minkälaista keskustelua ihminen pystyy käymään, ja minkälaisista asioista hän saa tietoa. Jos ihminen seuraa lähdettä X, se ei silti tarkoita, että hän pystyisi keskustelemaan X:n usein käsittelemistä aiheista. Keskustelu vaatii usein harjaantumista keskustelemalla . Tiedon omaksuminen on välttämätöntä, muttei riittä.


2) Rutiinit


Hammastenpesurutiini pitää suun kunnossa. Jos rutiineihin ei kuulu liikuntaa, niin satunnainen liikunta tuskin pitää terveyttä yllä. Rutiiinit treenaavat ja pitävät yllä tiettyjä valmiuksia; toiseksi, ne pitävät elinymäristön mallillaan. Jotkut rutiinit (tupakointi) vahingoittavat ihmistä.
Jopa merkityksettömimmät rutiinit, kuten klassisen musiikin kuuntelu tai ratikassa vietetyt tunnit, treenaavat joitakin valmiuksia; niillä ei vain ole juurikaan vaikutusta muuhun elämään.
Joissain tapauksissa rutiini on ainut tapa saada jokin valmius. Kielitaitoa ei hankita, terveyttä ei pidetä yllä ja koodausta ei opita ilman toistuvaa treenausta.
Tärkein rutiini on työ tai koulu, siitä yksinkertaisesta syystä, että siihen käytetään niin paljon aikaa.


No comments: