Sunday, July 31, 2005

Välikommentti

Elämäni voi jakaa neljään osaan:
1) Arjen askareet
2) Koulu/työ
3) Harrastukset
4) Yöelämä

Näistä 1) on tylsä, koska siinä ei yleensä tapahdu mitään raportoimisen arvoista. 2) on poissuljettu, koska kukaan muukaan ei kirjoita siitä. Jos siitä haluaisi kirjoittaa, pitäisi perustaa uusi blogi, jossa ei käsiteltäisi mitään muuta.
Aiheista 3) ja 4) lähinnä 4) on ns. jaettua todellisuutta. Harrastuksista on vaikea kirjoittaa. Siksi painopiste on 4):ssä.

Koska elämä on kompleksista, siinä on reaaliosan lisäksi on myös imaginääriosa eli käsitys siitä, mitä aikoo tehdä tulevaisuudessa ja mitä pitäisi tehdä. Imaginääriosasta on vaikeampi tehdä vastaavanlaista listaa, koska se on hajanaisempi.

No comments: